Magyar fajú népek története Kre. 2000 - Kru. 226-ig - Magyar Rendezvények

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Magyar fajú népek története Kre. 2000 - Kru. 226-ig

Hangoskönyvek > Őstörténet
Prof. Cholnoky Jenő – prof. Szilvay Gyula: A magyar és a testvérnépek őstörténete HANGOSKÖNYV (Kozsdi Tamás - Közzététel: 2015. jún. 30.)

Ez egy brutál jó anyag!! (1 óra)
Van olyan részlete amit más könyvekből nem ismerhettünk eddig.. Az emigráció egyik legjobb őstörténeti munkája 1963-ból.

A könyv letölthető PDF formátumban:
http://www.magtudin.org/Csobanczi_Elemer_Osturanok.pdf

A hangoskönyv hallgatása közben ajánljuk még:
Tartalomjegyzék
Előszó
Képgaléria

Csobánczi Elemér 1963 - Magyar fajú népek története Kre. 2000 - Kru. 226-ig

_________________________________________________________________________________________

Tartalomjegyzék

Előszó 9
Első fejezet 13
Ősturán és történelmi ősturáni magyar faj. A krónikák tanúbizonysága. A díszítőművészet, mint történelmi bizonyítóerő. Európa és ősnépe.
Második fejezet 47
A Kárpátmedence kultúr őslakói. Faji rokonság és
faji azonosság. A világ legősibb népe.
Harmadik fejezet 81
India és az ősturánok. A Kínai birodalom és kialakulásának történelme.
Negyedik fejezet 119
Szumirok, ősarabok, hykszoszok, etruszkok, phoeniciaiak, vagy fönhunok, palesztinai pelazgok, vagy
philisteusok.
Ötödik fejezet 149
Kisázsia történelme Kr.e. 2150-tol 255-ig. Akkádok, káldok, elamiták, asszírok, médek, perzsák és
khabiruk.
Hatodik fejezet 185
A magyarfajú népek történelme Kr. e. 2000 -tői Kr.
u. 226 -ig. Nyugat - és Délnyugateurópától Iránig
terjedő terület történelme. Párthusok és birodalma.
Hetedik fejezet 204
Magyarok.
Nyolcadik fejezet 238
A történelmi ősturán magyar faj. A magyar nemzettest összetétele. A mongol fajiság igazi megvilágítása. A mongolok hazája és faji leírása. Összefoglalás és végső megállapítások.

Előszó

"A ma élő nemzedék arra van hivatva, hogy a magyar életbe új lelket vigyen. - Ha nem tud, elbukik és mert ő a nemzetnek ezidőszerinti hordozója a nemzet nem bukhat el hoszszú időre." - (Teleki Pál gróf 1940. évi felhívásából).
Ebben a bomladozó világban az újabb magyar évezredek alapjait a lelkekben kell leraknunk. Idegenből nem hozhatunk eszméket, mert azok a magyar szellem fejlődését sorvasztanák el. Ezért, nekünk kell hatalmas tartalommal betölteni a magyar lelkeket, amely az ősi múltból Magyarország földjéhez tapad, ősi jogfolytonosságunkból és általában a "Turáni gondolatból" fakad.
Mi a "Turáni gondolat"? - A Turáni gondolat a turáni embernek a mai új - helyzethez szabott életformája és a magyarság szükségszerű történelmi fejlődési lehetősége. Nagy erő van a gondolatban, nemcsak azért, mert a gondolat az egész világmindenség egyetlen ereje, hanem azért is, mivel a gondolat nagyobb erő a cselekvésnél - A gondolat mindent körül vesz, népek születnek és múlnak el alatta és benne szunnyad a halhatatlanság. - (Mahabharata.) -
Ma alig van olyan tudományos feladatkör, amely nagyobb közkedveltségnek örvendene és szélesebb rétegekben hozná izgalomba az elméket és a kedélyeket, mint az, amit "fajkérdés" alatt szoktak összefoglalni. A mai nép szétszórtságában úgy érezzük helyesen cselekszünk, ha széles rétegeivel megismertetjük, öntudatosítjuk és a világ érdeklődésébe állítjuk a magyarságot, mint egy "történelmi ősturáni fajt".
"A létért való küzdelem során vannak korszakok, amikor egy-egy nemzet fennmaradása szempontjából döntő fontosságú, hogy mit tud a nemzet saját eredetéről, múltjáról, érdemeiről és hivatásáról, de az is, hogy mit tudnak róla mások, akiknek a sors alakítására az adott pillanatokban hatalmuk van." - (B. I. dr.)

Az ősturán magyar faj történelme a világműveltség őstörténelme képgaléria
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz